Sony chính thức đóng cửa dịch vụ sửa chữa PS3 tại Nhật vào tháng 5

Menu