Game Mobile

Tranh cãi xếp hạng game nên từ chính phủ Hàn Quốc hay hệ thống tư nhân

Chia sẽ

Ở các nước phát triển, các tổ chức tư nhân đảm nhiệm đánh giá game, trong khi Hàn Quốc trao quyền cho giới lãnh đạo chính phủ.

Chính phủ Hàn Quốc đã quản lý ngành công nghiệp game thông qua đánh giá, xếp hạng 16 năm qua. Thời gian gần đây cuộc tranh cãi bùng lên về vấn đề liệu rằng nên dành phần việc đó cho cơ quan chuyên môn là hệ thống tư nhân đánh giá, xếp hạng game.

Bản kiến ​​nghị về vấn đề này đang yêu cầu được xem xét trước khi thảo luận về các sản phẩm trò chơi trực tuyến mới đáp ứng yêu cầu của 50.000 người được giới thiệu đến ủy ban có thẩm quyền của Quốc hội trong vòng một tuần kể từ khi được đăng trước đó.

Câu chuyện đơn vị quản lý game diễn ra ở Hàn Quốc vô cùng sôi nổi.

Câu chuyện đơn vị quản lý game diễn ra ở Hàn Quốc vô cùng sôi nổi.

Mục đích của việc này là bãi bỏ Ủy ban Trò chơi hoặc giảm đáng kể quyền hạn của Ủy ban trong việc phân loại, đánh giá game. Do một số sửa đổi đối với Đạo luật công nghiệp trò chơi, vốn là cơ sở cho sự tồn tại của Ủy ban Trò chơi, hiện đang chờ Quốc hội thông qua, nên phương thức hoạt động theo định hướng kiểm soát của Ủy ban Trò chơi đã tồn tại đối với 16 năm được thảo luận, quyết định thời gian tới ở xứ Hàn.

Ủy ban xếp hạng trò chơi, tiền thân của Hội đồng quản trị trò chơi, được thành lập vào năm 2006. Trước đây, Ủy ban xếp hạng video, nơi từng phụ trách việc đánh giá các bộ phim và album, cũng phụ trách việc đánh giá các trò chơi.

Ủy ban trò chơi, với mục đích chính là ”quản lý” và ”kiểm duyệt” các sản phẩm trò chơi ngay từ đầu, có quyền kiểm soát việc phân phối tổng thể các sản phẩm trò chơi cho đến ngày nay. Đạo luật công nghiệp trò chơi hiện hành yêu cầu bất kỳ ai muốn sản xuất và phân phối sản phẩm trò chơi phải nhận được xếp hạng sản phẩm trò chơi do Ban quản trị trò chơi cấp.

Kể từ khi giới thiệu hệ thống tự chấm điểm vào năm 2017, các nhà điều hành kinh doanh đã trải qua một số lượng sàng lọc nhất định có thể đặt xếp hạng của riêng họ cho các sản phẩm trò chơi, nhưng ngay cả điều này cũng bắt buộc đối với những trò chơi không được thanh thiếu niên sử dụng và trò chơi arcade dành cho trò chơi điện tử, được cân nhắc bởi Ủy ban quản lý trò chơi.

Ngoài ra, ngay cả khi trò chơi đã nhận được xếp hạng của riêng mình, nếu Ban quản trị trò chơi xác định rằng trò chơi nằm trong xếp hạng ”không khả dụng cho thanh thiếu niên” hoặc là lý do từ chối xếp hạng, xếp hạng có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ chính thức.

Tranh cãi xếp hạng game nên từ chính phủ Hàn Quốc hay hệ thống tư nhân quan ly game 1 1665932740 95

Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu giải quyết cho các tổ chức tư nhân cân nhắc tự quyết định khác với Hàn Quốc. Phương pháp này trong đó một tổ chức công quản lý việc xem xét trò chơi và điều chỉnh bất hợp pháp việc phân phối trò chơi mà không thông qua rất khó tìm thấy ở các nước phát triển, nơi ngành công nghiệp trò chơi phát triển.

ESRB ở Hoa Kỳ, CERO ở Nhật Bản và PEGI ở Châu Âu, thực hiện chức năng phân loại tương tự như Game Board, đều là các tổ chức tư nhân phi lợi nhuận và là các tổ chức tự quản lý mà không có sự ràng buộc pháp lý. Do đó, việc phân phối trò chơi ra thị trường ngay cả khi chúng chưa được các tổ chức này xem xét là không phạm pháp.

Tất nhiên, vì các công ty trò chơi lớn, nhà phân phối và nhà bán lẻ chỉ phân phối các trò chơi đã được cơ quan đánh giá xem xét, nên hầu hết các trò chơi được phát hành cho mục đích thương mại đều đang được xem xét. Hơn nữa, trong trường hợp trò chơi di động, việc phân loại thị trường ứng dụng phân phối chúng hoàn toàn phụ thuộc vào việc phân loại. Điều này có nghĩa là sự cân nhắc tự chủ do khu vực tư nhân dẫn đầu đã trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu.

Trong một cuộc kiểm toán nhà nước vào ngày 13, Ủy ban trò chơi Hàn Quốc đã bị chỉ trích vì không phản hồi các quảng cáo cho các trò chơi trong nước được phân phối bất hợp pháp thông qua các máy chủ riêng ở nước ngoài và các trò chơi của Trung Quốc.

#công nghiệp game hàn quốc #đánh giá game #xếp hạng game

}

Tags: , ,
Epic Games cáo buộc Google hủy bằng chứng trong vụ Fortnite Mobile
Xu hướng nhà sản xuất game tự phát hành sản phẩm của mình

Giftcode

Game Mobile

Game Online

Game PC

eSports

Có Thể Bạn Quan tâm

Menu